Select Page

JAVID

Javid is a HipHop artist from Qazvin Province’s Takestan city who raps in Tati Language.

جاوید هنرمند هیپ‌هاپ اهل تاکستان قزوین است که به زبان‌ تاتی رپ می‌کند.

متن «ویریج» به زبان تاتی

ویریج

ورس اول:
راه مِشِیمون هِمی جی آسفالتِه سَر
آما کادِرِیمون اَ بیزیم داستان بِکَت
یاقاش،تَ جاناش بی کاری نِگَردِه
راهی مِشِم ک چِمِه پَسا خالی نِگَردِه
تَ،اَشکَمی فِکره دِرِیشِه هامونِه
اَلّادی مَردَکِه مِشکِسی رامونِه
خورنیِه،پاوونِم راهی مِنا،قِنّه دِ جی گَپِرا فِک بیِه بِشکِه وین کابومه
چیرا مونوزونی ک مِشِی، هَررو بی اعتنا ای کَلّه فِلِ پِی
تا وقتی مِشکِسی ک نِدِرِه بَرِکَت
حَرِکَتی خورِه بيِه جورِه دِرِه عَظِمَت
شَک مَيِه بِشکِه ک هِمی تِ جی جَدوَلِه مونِه
یاقای اِمِه کِ یِه ک بِکَتدَنِه خورِه
تَ بِخِ دِرِیشِه بِشکِ پَرون دیِه
حاجی بِشِه گِرد اَگِر ایشتِه زَموون نیِه آااا…

همخوان:
ویریج،هامونِه قَرقيشه چیراخو
ای کِمچیه امید یِه چیمیِری جینا خو؟
اَ ايشته بی بَشتايمه کِ جينا سابِدوم
آ کِ چِمِه ماجِه مِنِگَرده اَ راه مِنوم
جاوِبی،کادِوی جی وِلِه گَپِ؟راهی بی
حالی آمِنِوِیشه کِ مِرَسه کادِبی
سادگی بی مِشکِسی جورِه ايچی بایِه جيرو
نا نِدِری یاقا نِدِری اَگیری جاوِبی اوخت

ورس دوم:
چِمِه ماجِندِه چی دِرِه مونِش؟
ک هَرکی بِشِتِوی موناقاراه بَرومی جُونِش!
جانا اَخلاق کینِه وِ خورِش
چُوما کیِه هَمیشه طَبَقِه جیرِه وِ جُورِش
بِگَردَس؟…مُزونی کِ وازی نیِه فِرِه
زارینِه وِیمِه بِخاطِرِه جا بیشیِه دِلِم
اَگه،ایروزی نِگَردِه راه بیشیِه نِیم
هَمین دَلیلِه ک اَ آنیشدیم آ بیزیِه هِی
بِشِیِه هَرکی ک راضی نیِه چِمِه شَهر
بی قانونِ و دارای قاضی نیِه کِ وِ پَس؟
چِمِرا مِوات مَغزی خالی مِیِه قِنّه
مِندَری موقو اَگِرِه جاوِبی دِمونِه وِیِه!!!
هَنو مَغزِم خالی نیِه دِرِم
ایبیَنِه گَپِه اَعدادِ وازی نیِه
چِمِه پَرون هَمی اِمِه ک یِه جُز اِم راهی نیِه دیِه
تا بِرَسِ کیه قالاچ قصه تامون آمویه،یههههه…
هَمیشه پیام وِ مِواتچه زارونِشرا
اَزیرِه ایباین ک بِکِردی بارونِش ما
پَ چیرا آنیشدِيشِه؟بيِه تامونِش خو
مَرز بَشتيِه،راکَت،تَ رابورِش جا
کَسی ک آنیشینِه تا جَوابِ مَسئَلِه با
میگِنِه مَسيرِه مونِه ميَرِه حَدَرِه كار
بوزون جينا هَمه پِيشِه دِرِه گَپ
جی اَفکارِه بی تَيدِه يِيشِه فِرِه رَرَرَدد،هَهَهَهه

همخوان:
ویریج،هامونِه قَرقيشه چیراخو؟
ای کِمچیه امید یِه چیمیِری جینا خو؟
اَ ايشته بی بَشتايمه کِ جينا سابِدوم
آ کِ چِمِه ماجِه مِنِگَرده اَ راه مِنوم
جاوِبی،کادِوی جی وِلِه گَپِ؟راهی بی
حالی آمِنِوِیشه کِ مِرَسه کادِبی
سادگی بی مِشکِسی جورِه ايچی بایِه جيرو
نا نِدِری یاقا نِدِری اَگیری جاوِبی اوخت…
هَه،هامونِه قَرقيشه چیراخو؟
ای کِمچیه امید یِه چیمیِری جینا خو؟
اَ ايشته بی بَشتايمه کِ جينا سابِدو م
آ کِ چِمِه ماجِه مِنِگَرده اَ راه مِنوم
جاوِبی،کادِوی جی وِلِه گَپِ؟راهی بی
حالی آمِنِوِیشه کِ مِرَسه کادِبی
سادگی بی مِشکِسی جورِه ايچی بایِه جيرو
نا نِدِری یاقا نِدِری اَگیری جاوِبی اوخت…

ترجمه «ویریج» به فارسی معیار

ویریج

ورس اول:
راه میریم همش روی این آسفالت، ماها کجاییم؟
من زدم و کاری کردم که داستان قرار گرفت سرجاش
تو اوناش کاری نداشته باش، من راهی رو میرم ک پشتم خالی نشه
تو،همش به فکر شکمتی و تو مسیری که میری افراد دیگه ای رو میبینی
اینطور خوب نیس، پاهام راه نمیاد،
یه ذره هم فکر کن ببین این حرفا از کجا میاد
چرا نمیدونی و میری؟ هرروز بی اعتنا دنبال پول
تا وقتی میبینی که نداره برکت، حرکتتو خوب کن، عظمت اون بالاییه
شک نکن، ببین که تو توی این جدول رده بندی
جات همینه که هست، که از سقوط کردن بهتره
تو در تَه‌ترین حالت قرار داری، جلوتو ببین
پس حاجی بساطتو جمع کن دور دور تو نیست آ…

همخوان:
بدو، هنوزم غرقی چرا خب؟ یه کمی امید هست باهاش چیکار میکنی؟
من با تو اینجا وایسادم تا همینارو درست کنیم، اون که به من میگه نمیشه من راه نمیام باهاش
کجا بوده این حرف مفت؟ راهتو بیا! نمیفهمیدی که از کجا میاد
با سادگی بالا رو نگاه میکنی که چیزی واست بیاد پایین و نا نداری،
جا نداری که باهاش بگیری اخت

ورس دوم:
اونا به من میگن تو رپ چی هست مگه؟ که هرکی رفته وسط راه جونش در اومده!
اخلاق خوب اونا کینه بود و بالای خونه ی ما هم همیشه طبقه ی زیرزمین بود
شد؟…میدونی که بازی نیس پسر، بچه بودم ک بخاطر رپ دلم رفت
اگه یه روزی نباشه، قدرت راه رفتن هم ندارم
به همین دلیله که من نشستم و اون همش مبارزه کرده
بره هرکی که راضی نیست، شهر من بی قانونه و دارای قاضی نیس کی بود پس؟
ب من میگفت مغزتو خالی نکن یه ذره، انگار میخواد باهاش توی شهر عروسی بگیره!
هنوز مغزم خالی نیست… دارم و اینهمه حرف بازی اعداد نیست
جلوی من همینیه که هست… جز این راهی نیست دیگه
تا کلاغ ب خونش برسه قصه تموم شده، یهه
همیشه پدرم بود که به بچه هاش میگفت: دیروز همون قدر که کاشتی بارهاش میاد
پس چرا نشستی؟ تمومش کن، نذار ایست کنه، راه بیفت، راه بیارش
کسی که میشینه تا جواب مسئله بیاد، میوفته تو مسیر و کارای بی سرو ته انجام میده
بدون اینا همه حرف‌ها پشتشه و با این افکار هم تو یه رَدّی هستی پسر، هه

همخوان:
بدو، هنوزم غرقی چرا خب؟ یه کمی امید هست باهاش چیکار میکنی؟
من با تو اینجا وایسادم تا همینا رو درست کنیم، اون که به من میگه نمیشه من راه نمیام باهاش
کجا بوده این حرف مفت؟ راهتو بیا! نمیفهمیدی که از کجا میاد
با سادگی بالا رو نگاه میکنی چیزی واست بیاد پایین و نا نداری،
جا نداری که باهاش بگیری اخت

هَه، هنوزم غرقی چرا خب؟ یه کمی امید هست… باهاش چیکار میکنی؟
من با تو اینجا وایسادم تا همینارو درست کنیم
اون که به من میگه نمیشه من راه نمیام باهاش
کجا بوده این حرف مفت؟ راهتو بیا، نمیفهمیدی که از کجا میاد
با سادگی بالا رو نگاه میکنی چیزی واست بیاد پایین و
نا نداری، جایی نداری که باهاش بگیری اخت…

بدو، هنوزم غرقی چرا خب؟ یه کمی امید هست باهاش چیکار میکنی؟
من با تو اینجا وایسادم تا همینا رو درست کنیم، اون که به من میگه نمیشه من راه نمیام باهاش

کجا بوده این حرف مفت؟ راهتو بیا! نمیفهمیدی که از کجا میاد
با سادگی بالا رو نگاه میکنی چیزی واست بیاد پایین و نا نداری،
جا نداری که باهاش بگیری اخت
هَه، هنوزم غرقی چرا خب؟ یه کمی امید هست… باهاش چیکار میکنی؟
من با تو اینجا وایسادم تا همینارو درست کنیم
اون که به من میگه نمیشه من راه نمیام باهاش
کجا بوده این حرف مفت؟ راهتو بیا، نمیفهمیدی که از کجا میاد
با سادگی بالا رو نگاه میکنی چیزی واست بیاد پایین و
نا نداری، جایی نداری که باهاش بگیری اخت…

Virij Lyrics - English Translation

RUN

[Verse 1]
We keep walking on the concrete, where are we right now?
I manipulated the story so it’s right where it needs to be
It’s none of your business, I’ll walk the path that will keep me warm
You? You’ll keep thinking of yourself
It’s not good enough, my feet won’t walk
Think for yourself see where these words come from
Why are you just walking, why not running?
Why don’t you care for anything other than money?
You’re not really rich when you’re act is poor,
There’s only one real mighty up above
Just accept that within this hierarchy
This is where you belong, which is better than falling
You’re at your own rock bottom, so just look ahead
This is just not your time yet…

[Chorus]
Run, why are you deep in thoughts still?
You got a bit of hope, what will you do with it?
I’ve stood by you to solve the problems
But I won’t be walking with a naysayer
Who says my words are worth nothing?
Keep walking! You won’t see it coming
You look up in hopes of something coming down
And you got nowhere to belong

[Verse 2]
They tell me what is this rap thing?
Whoever’s in it have risked a great deal for it
Their good behaviour was just out of grudge
And our upstairs was always the underground
Got it? You know it’s not a game,
When I was a boy rap took my heart away
If I lose it one day, I won’t be able to walk
That’s why I’m sitting and he’s the one fighting
Someone once said: just leave if you’re not happy
My city is without laws and there are no judges
They said don’t let your brain be empty
Like they want it to hold a wedding party
My brain’s not empty yet, and these words are not a play
There’s one path ahead ahead of me, no other way to go
The story will be over before the crow gets home
My dad always told his kids that you reap what you sow
So why are you still sitting? Enough of it, don’t let it rot
If you sit and wait for the answers, you’ll be in a rut
Without these, all the words will back you up
But as things are, you’re not a winner, heh

[Chorus]
Run, why are you deep in thoughts still?
You got a bit of hope, what will you do with it?
I’ve stood by you to solve the problems
But I won’t be walking with a naysayer
Who says my words are worth nothing?
Keep walking! You won’t see it coming
You look up in hopes of something coming down
And you got nowhere to belong