Select Page

SEN

Sen is a Turkmen HipHop artist from Golestan Province who raps in Irani Turkmen language.

سن هنرمند هیپ‌هاپ اهل گلستان است که به زبان‌ ترکمنی ایرانی رپ می‌کند.

متن «اوغلان» به زبان ترکمنی

اوغلان

به زودی!

ترجمه «اوغلان» به فارسی معیار

پسر

ورس اول:
اومدم ولی نمیدونم کجا،
فهمیدم کجام ولی هیچی ازش نمیدونم،
نمیدونم چی درست و چی غلطه، هیچ تجربه ای ندارم،
نمیدونم فکرم کجاها بود
چرا قلبم گاهی اوقات تند میزنه از شوق
چرا دستام واسه هر کی میومد باز بود،
چرا دورم از اونی که بهم دل داده بود،
من چند ساله بودم که درد و مشکلاتم این‌ قدر زیاد شد،
به خودم نگاه کردم و دیدم هنوز رو پاهام وایستادم و دووم آوردم
فهمیدم از آدم پرخور لقمه گرفتن سخته *
دوام آوردن سخته، به زبونم بگو این دردا رو نشمره،
پسندیدن کار سختی شده،
سی سالش شده ولی هنوزم زندگی نکرده،
سن** بدی های همتونو بخشید،
عمرشو به بدی ها نبخشید،
کجا داری میری برای برنده شدن با این همه تعلقات؟!
برای زور زدن تو این مسیری که من توش اومدم، کسانی که مراقبم بودن ازم دور شدن،
نترسیدم و از ترس هام قایم نشدم،
گردنم کلفت شد، دنیا برام مثل یه بازی شد،
و بیا یکمی گرمت کنم من خود آتیشم
حرف بزن، توهم اگه دلت میخواد بهت وقت میدم
چرا واسه زنده موندن گل رول میکنی؟
همه اینا جزو زندگیه منه
هرچیزی که تو بمن میگی سیاهه رو من توی خودم دیدم
اونارو نفس کشیدم
چیزهای خوب از من دور شدند
همه چی واسم کم بود ولی واسه بقیه زیاد بود
زخم های منو کسی نمیتونه تحمل کنه
هرچی دود بود توی رگ من بود
سن*** رو به حساب نیاوردند
اینا چرا هیچکدوم نزدیکم نمی‌شدند
بهم دروغ میگفتند و تعدادشونم زیاد بود
اینا چرا پنهان شدن ازم ؟

همخوان:
زمین بخور و دوباره پاشو
تا خود ماه برو به زمین و نفس هاش دل نبند
تو سرت فرو کن که میتونی دست کسیو واسه کمک بگیری
ولی دستتو واسه کمک دراز نکن
واسه رسیدن از مغز و زبونت استفاده کن
کی میگه ساده زیستن کار اشتباهیه؟
بیا تو راه سخت اگه فکر میکنی تو هم مثل من می‌تونی از پسش بربیای
و از نفس نفس زدن سختی هاش ترسی نداری
هیییی
داره عمرمون میره ، با چشام دارم میبینمش
به من میگه از‌کاری که کردی پشیمون نشو و
افکاری که تو سرته همیشه ورد زبونت باشه

ورس دوم:
هر شب می‌شینم با یه نخ سیگار میرم توی فکر
گاهی اوقات چند تا از ورس هامو میخونم
با اون مودی که دارم کلمه هارو پشت سر هم میارم
با خودم میگم بزار این نوجوون ها صدامو بشنون
من می‌دونم، من بازی این دنیارو دیدم
گاهی نمی‌رسه دستت باید بدویی دنبالش
گاهی حرف نمی‌زنه زبونت بجاش‎
گاهی حرف نمی‌زنه زبونت بجاش مغزت داره پر میشه
گاهی با دست های خودمون صورتمون رو سرخ نگه میداریم
به من میگن بزار گاهی اوقات هوایی به اون بال هات بخوره
هیچکس تا ابد زنده نمیمونه، پس کاری که میخوای رو بکن تا وقتی زنده ای
قیمت تایم گرونه
هر چی می‌خوایی به زبون بیار، نشد بیا در گوشم بگو
واسه برگشتن راه زیاده، پول هم آدمو ثروتمند نمی‌کنه
مشکلاتم هیچوقت تموم نمیشن (این مشکلات کی میخوان تموم شن ؟)
کسی هست بتونه باد رو نگه داره؟
کسی هست به ماه نگاه کنه و ازون خوشش نیاد؟ (اخم کنه به ماه )
کسی هست خورشید رو تاریک دیده باشه ؟
آدم بدون درد رو کسی جایی دیده ؟
همه چی درست می‌شه
نگران نباش باز خورشید طلوع می‌کنه (روشنایی برمی‌گرده به همه جا )
صورتامون مثل گل زیبا میشن و چشمامون همه جا رو پر از گل می‌بینن
نمی‌شه به انسان گفت همین قدر کافیه برات، این دنیا صاف و تمیز می‌شه
کی می‌دونه کی می‌میره کی زنده می‌مونه؟ کی راسته کی دروغه ؟
‎ بیا تو هم مثل من مثل باد بودنو یاد بگیر
بیا دستامو بگیر، بیا تو میتونی
هرچی که داریمو واسه رشد همدیگه بذاریم (واسه همدیگه کم نذاریم)
ما که معلوم نیست چند تا نفس دیگه داریم
اونی که مارو آورد تو این دنیا خودشم می‌بره
گاهی زیاد می‌ده گاهی کم می‌ده
مهم اینه اونی که تو ذهن ها میمونه کیه؟

همخوان:
واسه این مسائل چاره چیه ؟
قلب انسان ها نصفش تاریک و نصفش روشناییه
نمیتونی تشخیص بدی کی به کیه چون همشون یکی‌اند
هیچکی به دادت نمیرسه
اینو فراموش نکن که باختن تو خونت نیست
تو هرچقدر کم باشی بازم وجود داری، ساز خودتو بزن
بیا گل ها رو ببین، عاشق شو
درونت پر راز میشه، بنویس
توی سرت یک نفر نشسته که به تو کلماتو میده
ما توی این جنگل باید چوب جمع کنیم

* ضرب المثل ترکمنی
** استعاره از خود رپر
*** استعاره از خود رپر

Oghlan Lyrics - English Translation

Boy

[Verse 1]
I’ve come, but not sure where
I know where I am but don’t know much about it
I don’t know what’s good or bad, I have no experience
I don’t know where my thoughts are going
Why does my heart beat fast sometimes?
Why are my arms open to whoever arrives?
Why am I away from the one who gave their heart to me?
How old was I when my problems got ten fold?
I took a look at myself and I realized I’m still standing and I’ve endured
I realized it’s hard to take food from a gluttonous person
It’s hard to go on, so tell my tongue to not to count these hardships
It’s hard to be satisfied
He’s thirty but still hasn’t started living
Sen forgave all you’ve done to him
And didn’t devote his life to evil deeds
Where do you think you’re going with all these belongings?
You think you’re gonna win?
While I keep trying to go on this path that I’ve chosen,
many who cared about me gave up on me
I wasn’t afraid, and I didn’t hide from my fears
My neck git thickened and the world turned into a game
I’m fire, let me warm you
Talk to me if you want to, I’ll give you a minute
Why do you roll in mud just to stay alive?
These are all the tales of my life
Everything you say is black, I’ve seen it in me
I’ve inhaled them

[Break]

Good things distanced themselves from me
Everything was little for me, and too much for others
No one can endure my wounds
A lot of smoke running in my veins
They didn’t think Sen stands a chance
None came close to me
They lied and they outnumbered me
Then why did they hide from me?

[Chorus]
Fall on the ground, and stand up again
Go all the way to the moon, don’t rely on the earth and its breaths
Keep in mind that you can always hold someone’s hand to help
But never extend a hand asking for help
Use your brain and your tongue to arrive
Who says it’s wrong to lead a simple life?
If you think you can manage, come hop on the hard path
If you’re not afraid of the difficulties
Our lifetime passes by, I see it with my own eyes
It’s telling me not to regret what you’ve one
And let your thoughts be chants on your mouth

[Verse 2]
Every night I sit with a cigarette, thinking
Sometimes I recite a few of my verses
I line up word according to the mood I’m in
I say to myself, let these young people hear my voice
I know well, I’ve seen this world’s games
Sometimes things are out of reach and you need to run after them
Sometimes your tongue just doesn’t speak
Your head is getting full instead
Sometimes we slap ourselves to keep our face fresh
They tell me let those wings get some air every now and then
No one lives forever, so do what you need to as long as you’re alive
Time’s expensive
Say what you need to say, whisper if you need to
The road back is long, money does not bring wealth
My problems will never be over (when will the problems be over?)
Who can hold the wind? Who can look at the moon and doesn’t like what they see?
Is there anyone who’s seen the sun go dark?
Has anyone seen a person with no troubles?

Everything will be fine
Don’t worry, the sun will come up
Our faces will be beautiful like flowers, and out eyes will see flowers everywhere

You can’t tell a human that this is enough, this world will be pure and clean
Who knows who dies, who stays alive? Who is real and who is a lie?
Come and learn how to be a wind like me
Come hold my hands, you can do it
Let’s put all our efforts together and grow each other
We don’t know how many breath we got left
The one who brought us to this world, will also take us away
He sometimes gives us more, sometimes less
What’s important is who is the one who stays in people’s minds?

[Chorus]
What’s the solution for these problems?
Humans’ hearts are half light and half darkness
You can’t tell one from another, because everyone’s the same
No one will hear your call
Don’t forget that losing is not in your blood
No matter how little you are, you still exist
So play your own instrument
Come see the flowers, fall in love
Your insides will be full of secrets, so write them down
Someone’s sitting in your head, giving you the words
We need to gather wood in this jungle