Select Page

SIBOT

Sibot is a Qashqai Turkic rapper from Shiraz.

سایبت هنرمند هیپ‌هاپ اهل شیراز است که به زبان‌های ترکی قشقایی و فارسی رپ می‌کند.

متن «گجلر» به زبان ترکی قشقایی

گجلر

ورس اول:
دیش گِردِم من تورمیشام سو‌ وِریرَم باغچه لاره
گین چخده گپ یوخیده منظرسه آده سانله
آداملار گیلیرلَر بیربیرنَن یا آیره آیره
یادلارنان چِخمیشده خاطراتینگ آچه لاره
چوخ گِینم سِیرده بو گینلَرِه گِرَم گِزِمنَن
دین سیاست دوکانه باغلانایده یِرِنَه
یاز اولا ثانیه لَر گِج گَچَیده بیزَ
تصور ادیردم هرگین هر ساعت،ثانیه اِزِمنَن
بیر یِر اولا آزاد هِچ قورخمیا آنام
دونیانین ظُلملَرِه داها هِچ یورمیه بابام
اِز گِینِمنَ دِدِم بو اُلمیه یالان
اَبَدَ اُتورام بو‌خوشلیگَ باخام
اِزِمنَن دِدِم هر ایش اولا بو گینلَر ایچه گرلر
رُستَمین یِده خانِدِه اولا هَیَه وار گِدَرلَر
هَرنَه اَلَّرنه اولا بو رویاییچه وِرَلَّر‌
بیکیلده وارزاد گِردِم باغچهلَر باشِندیام گِنَدَن
همخوان:
دیش گِردِم من تورمیشام سو وِریرَم باغچهلاره
بیر گِردِم یِر آچِلده مَنده بیردَن آتِلادم
گین گِده بولوت اولده قَرَرده وار آسمانه
باغچیاکه تیکان اولده رَنگه اولده قانله واره
دیش گِردِم من تورمیشام سو وِریرَم باغچهلاره
بیر گِردِم یِر آچِلده مَنده بیردَن آتِلادم
گین گِده بولوت اولده قَرَرده وار آسمانه
باغچیاکه تیکان اولده رَنگه اولده قانله واره
ورس دوم:
اِتیشدِم بیر یِرَ گِردِم اُ منظره یوخدُر
آیرلمیشلَر بیربیردَن اَلَ اُ آداملار که گیلیرلَرده
بینلَره اِسارَتدَّ٫چوخ گِجدر داها اُ گینلَر بیکیلمَزده
اَلَ بِلَی گَزدِم بیلدِم بیربیرَ گیج اولماگدِر تَک بیزیم دَردِمِز
اِزمَه گَلدِم گِردِم مَنِم دَردِم پارادِر
تیکانلارین مُحَبَّتلَرِنَن بِلِم یارادِر
مُقَدَسلیگ اِسارَتِنَه تِز عُمرُم سارارِر
یالانلارِنَن بیلمِیرَگ هدفِمِز هارادِر
اولاگ بیربیرِنَن بیر بیرگین بیردَن بیربیرَ دیَر بیریمز قانونه که
باقلامیش وارِمِزه
ایچمیش قانِمِزه
دین اِسارَتِنَه قالماگدِر اِز ایشِمِز
اِدمیش آغور دیلِمِز
ساکِن گینِمِز
یورناق چینِمِز
ظُلملَره چینِمِز ایستِندَه ساخلادیگ یادّان چِخمیش
ایلِمِز اییرِمِز چِخمیش پیرِمِز
اَنگ قَرَه دَرد قَلبِم ایچِنده وارم
دَردلَره اِشِدِم جوشده قانم
واره توتدِلار بیر موشت ظالم
مَرحَمَت اِدمَز آینلاماز قانون
دیش اولا اویاغلیگ اولا تَمام اولار بو حَبس اِدمَگلَر
باطل افکارلَر یولومِز ایچِندَه بیرگین یِنَلَر
هَرنَه ایلَره گِدَنگ اونلار گِرِ گِرِ گِدَرلَر
قورخما گِد ایلَره بیرگین سَحَر اولار گجَهلَر
همخوان:
آی آیدین ایشِق اِدیر واره یوله یاره گِجَهلر
اَل اِتیشَر اوخاره قَرَه آسمانه سِکَلَر
رُسواله تاریخین سوی آغاجِنه واره اِرتَلَر
فایدا اِدمَز هَرنَه اِزلَرِنِه توربایا سِرتَلَر
فایدا اِدمَز هَرنَه اِزلَرِنِه توربایا سِرتَلَر
اَل اِتیشَر اوخاره قَرَه آسمانه سِکَلَر
رُسواله تاریخین سوی آغاجِنه واره اِرتَلَر
آی آیدین ایشِق اِدیر واره یوله یاره گِجَه

ترجمه «گجلر» به فارسی معیار

شب‌ها

ورس اول:
خواب دیدم دارم گل‌های باغچه رو آب میدم
خورشید در اومد حرف نداشت مَنظَره‌ش اسمی بود
آدما میخندن با هم یا جدا جدا
خاطرات تلخ یادشون رفته بود
خیلی دلم میخواست این روزهارو با چشمام ببینم
کارو کاسبی دین و سیاست درو تخته بشه
بهار بشه ثانیه ها واسمون دیر بگذره
تصور میکردم هر روز و ساعت، هر ثانیه با خودم
یه جایی باشه که آزاد باشه، مادرم نترسه
ظلم های دنیا دیگه پدرم رو خسته نکنه
توی دل خودم گفتم این دروغ نباشه یوقت
تا ابد بشینم به این خوشی نگاه کنم
با خودم گفتم واسه این روزا هرکاری باشه میکنن
هفت خوان رستم هم باشه آره همشو میرن
هرچی تو دستشون باشه واسه این رویا میدن
برگشتم همه چیزو دیدم بالا سر باغچه ها ام دوباره
همخوان:
خواب دیدم دارم گلای باغچه رو آب میدم
یکدفعه دیدم زمین باز شد منم یه هو پریدم
آفتاب رفت اَبری شد کل آسمونو سیاه کرد
باغچه تبدیل به خار شد رنگشم خونی شد
خواب دیدم دارم گلای باغچه رو آب میدم
یکدفعه دیدم زمین باز شد منم یهو پریدم
آفتاب رفت اَبری شد کل آسمونو سیاه کرد
باغچه تبدیل به خار شد رنگشم خونی شد
ورس دوم
رسیدم یه جایی دیدم اون منظره نیست
از هم جدا شدن همون آدمایی که میخندیدن
مغزشون تو اِسارته، دیره و دیگه اون روزا برنمیگشت
همینطوری گشتم فهمیدم دردمون به هم دیگه زور شدنه
به خودم اومدم دیدم درد من پوله
از محبت خارها کمرم زخمه
تو اِسارتِ مقدسات بودن عمرم زود زرد میشه (زود پیر میشم)
از دروغاشون نمیدونیم هدفمون کجاست
با هم‌ دیگه یکی بشیم یه روز یک دفعه به هم میخوره قانون یکیمون که
بسته همَمونو
خورده خونِمونو
در اِسارت دین موندن کار خودمونه
زبونمونو سنگین کرده
روزمون ثابت
شونه هامون خسته
ظلما رو روی شونه هامون نگه داشتیم… از یاد رفته ایلِمون، ایرِمون*
پیرمون در اومده
سیاه ترین درد رو‌ تو قلبم دارم
دردا رو شنیدم خونم جوشید
همه رو یه مشت ظالم گرفتن
زبون نمی‌فهمه قانون و رحم نمیکنه
خواب باشه، بیداری باشه، تموم میشه این حبس کردنا
افکار باطل توی راهمون یه روز پیاده میشن
هرچی جلو بری اونا عقب عقب میرن
نترس برو جلو بالاخره یه روز شب ها سحر میشن
همخوان:
نور ماه روشن میکنه کل راهو نصف شبا
بالاخره دست میرسه اون بالاها آسمون سیاهو جر میدن
شجره نامه ی ننگین تاریخو پاره میکنن
فایده نداره هرچی خودشونو به خاک مقدس ** بمالن
فایده نداره هرچی خودشونو به خاک مقدس بمالن
دست میرسه اون بالاها آسمون سیاهو جر میدن
شجره نامه ی ننگین تاریخو پاره میکنن
نور ماه روشن میکنه کل راهو نصف شب

* منظور آهنگ های سنتی ترکی که جزو فرهنگ حساب میشه و نسل به نسل منتقل میشد

** اشاره به ضریح

Gejalar Lyrics - English Translation

Nights

[Verse 1]
I had a dream that I was watering the flowers in the garden
The sun rose but had nothing to say, the scenery was just a name
People were laughing, together or apart
they’d forgotten all the bitter memories
I yearned to see such a day with my own eyes
When the businesses of religion and politics were long gone
When it’s spring and each second lasts a lifetime
I imagined every day, every hour and every second
Somewhere that’s free so my mom’s not scared
Somewhere that my dad’s not tired of the injustices
For a second I thought, wait this can’t be true
Can I just sit here and look at this beautiful world?
I thought to myself, one would do anything to have this
Will pass the seven trials, yeah all of them
They’ll give anything to have this dream
I turned around and I realized I’m back in the garden

[Chorus]
I had a dream that I was watering the flowers in the garden
And then the earth split open and devoured me
The sun went away, the black clouds darkened the sky
The garden turned into thorns, colored with blood

[Verse 2]
I am now somewhere with no view
The laughing people are all separated
Their minds trapped, those days won’t be coming back
And I realized our problem is we’ve been forced on each other
And I realized my problem is lack of funds
The thorns have wounded my back with kindness
A slave to the divine, my life withers fast
Trapped within their web of lies we don’t even know what our goals are
Let’s be united and then one day,
The rules of those who have chained us and drunk our blood
Will vanish
It’s really our fault that we’re still bound by religion
It has made our tongues heavy and our days routine
Shoulders tired, since we’ve been carrying their tyranny on our backs
And we’ve forgotten our tribes and our elders’ songs
I got the blackest suffering in my heart
I heard the pain and my blood boiled
A handful of oppressors have taken everyone prisoners
And the merciless laws don’t speak the language of humans
One day, these imprisonments will end,
Both when we’re asleep and when we’re awake
The futile thoughts will get off the mind
We’ll keep going forward and they’ll continue backwards
Don’t be afraid, keep going, one day the night will turn into dawn

[Chorus]
The moonlight brightens the whole path at midnight
One day our hands will reach up and tear the black sky
They’ll shred the shameful family tree
It won’t matter how much they kiss the sacred grounds

It won’t matter how much they kiss the sacred grounds
They’ll shred the shameful family tree
One day our hands will reach up and tear the black sky
The moonlight brightens the whole path at midnights