Select Page

BRAVE ZAMAN

Zaman is a HipHop artist from Torkaman Sahra who raps in Torkamani language. He is a Seven Climes Vol. II artist and his song “Lezzat” is produced by Kudd.

زامان هنرمند هیپ‌هاپ اهل ترکمن صحرا است که به زبان ترکمنی رپ می‌کند. او با آهنگ «لذت» در آلبوم هفت اقلیم دوم حضور دارد که توسط کاد تهیه و تنظیم شده است.

متن «لذت» به ترکمنی

لذت


ورس اول:

بیلیمی قوشودیم ، دونیمی گِیب 
آتیما میندیم سورودیم ایندی نیره گیدیم ؟
نَمه ادیم ؟ گوزیمه یاپدیم ، بو دونیه کِیپ ،  آتیمی چاپدیم 
یِل ! یوزومه اوس گِل بینیمه گیر تلکه پیکیریمی کس یل
واخخخخ شیلجه اوسسنگ ،  واخخخ دینم ادسنگ
دم ینده گل دم ینده چیق دم ، نپسیم تَزه لَب بِر
آتیم چالتیراق چاپ قوپوردو یری ، 
 آقیب دو دریم ، قولوقیم کری ، 
داشیمدا پری اوکی یالی یونه اوکی دا دَ 
من هوشیم دا یوق  گیددی اثری
هرکیم شری بولسا ایچینده ، داشینیق سری بلنر بیرگون دوکلر زری 
یولیما دوام یولیما دوام ….
گون گیردی آرا قیزّیرب قیقیریب 
یلدیزلا ال چاپیپ ،  داشمدا یلقیریب 
 آی مانگا گرامافون ، دریا بیلن 

بولیتلا گیرینگ آرا ، دوردینگ یلدریم

همخوان:

عووووی هع عویه
من هنیزم آصیل ، 
عووووی هع عویه
تاریحلارا یازینگ
 تیرلانیب اوینویان ، د
دَبیمی قورویان 
توپاردان سورویان ، دوشمونی دوقرویان 

 

ورس دوم:

گوزوم اوینده میراج ، چاپیان ،
 یولیم قارانکی سیراجی تاپیان 
ینه
دمیر قازیک یلدیز تاراپ بِلِدر اوننودا
 مونگ ساپار  ، بو یوللا باطیان 
 سارقیبدو قان آیاقیمدان ، آتیبدیر دانگ
آتیم یادو من یادو آتیمدان 
ماقصادیم نیره ؟ بلمیان یونه باریان 
دورمان ، دورموشدان گچب ، ووریان 
شینی بیلیان حالیم کوک
دونیَعنی سوریان ، هزیرکی پورساتدا یاشاب 
من زامان ، یونه موهیم دَ زامان ، 
_ اربتلیک سویشینه باریان ( تکرار )
اوزیم اوزیم بیلن 
اودیم کُوزیم بیلن 
دیلیم سوزیم بیلن 
روحیم گوزیم بیلن 
بو دنگیز چونقور دنگیز کناری داش 
کوپسی عولر یونه دیری قالار هرکیم یوزیم بیلن
موهیم دَ یطمگ ، چوکیرا باتدیم
من توهیم اِکدیم ، هر نمه اددیم
 من لذت آلدیم ، 
قاهاری آتدیم ،  گوزیمی یاپدیم 
اوزیمی تاپدیم 

 

همخوان:

عووووی هع عویه
من هنیزم آصیل ، 
عووووی هع عویه
تاریحلارا یازینگ
 تیرلانیب اوینویان ، د
دَبیمی قورویان 
توپاردان سورویان ، دوشمونی دوقرویان 

 

ترجمه «لذت» به فارسی معیار

لذت

ورس اول:

کمربندمو سفت کردم ، دون خودمو (لباس معروف ترکمنی) پوشیدم . 
سوار اسبم شدم ، پرسیدم : خب کجا بریم؟
چیکار کنم؟ چشامو بستم ! ( باخودم میگم) دنیای باحالیه! 
با اسبم تاختم 
باد! به صورتم وزش کن،
بیا داخل مغزم و فکرای بد و منفی رو قطع کن
باد آخ اگه همینجوری بوزی! آخ اگه هرچی بگم انجامش بدی 
دَم (همون نفس) باز هم بیا، دوباره خارج شو، نفسم رو برام تازه کن 
اسبم، سریعتر بتاز، جوری که زمین کنده بشه.
عرقم داره سرازیر میشه ، گوشام نمیشنوه 
دور و برم پری هست، انگار خوابم ولی این خواب نیست، بیداری هم نیست 
اثرش پرید!
هرکسی شر توی وجودشه، مهم نیست ظاهرش از زَر باشه چون یه روزی زرش میریزه (معلوم و آشکار میشه)
راهمو ادامه میدم، راهمو ادامه میدم، راهمو ادامه میدم، راهمو ادامه میدم 
خورشید با فریادی داغ وارد این میدان شد 
ستاره ها وارد شدن و دور و برم میخندن و دست میزنن! 
ماه برای من مثل یه گرامافونه وقتی روی دریا میتابه 
ابرها شما هم وارد این میدان بشید و صداشو با رعد و برق تولید کنید 

همخوان:

عوی ها عویَع ( این صدای معروف رقص ترکمنی هست. تمامی ترکمن ها قبل از رقصشون که بنام رقص خنجر معروفه، یه حلقه ی گروهی میزنن و در حین چرخش و حرکت این صدارو تولید میکنن) 
من هنوز اصیل هستم ، در تاریخ ها بنویسید 
میچرخم و میرقصم ، سنت خودمو حفظ میکنم 
هنوز از گروهم مشورت میگیرم ، دشمنان رو تیکه تیکه میکنم! 
عوی ها عویَع 
من هنوزم اصیل هستم، در تاریخ ها بنویسید 
میچرخم و میرقصم، سنت خودمو حفظ میکنم 
هنوز از گروهم (ایل) مشورت میگیرم ، دشمنانم رو تیکه تیکه میکنم!

 

ورس دوم:

روبروی چشام سرابه ولی میتازم 
راهم تاریکه ولی نور رو پیدا کردم بازم
ستاره قطبی سمت و راه رو بهم نشون میده ولی
هزار بار توی این مسیر گیر میکنم 
خون داره سرازیر میشه از پاهام ، خورشید طلوع کرده 
اسبم خسته س و من خسته تر از اسبم!
مقصدم کجاست ؟ نمیدونم ، ولی دارم میرم ، بدون وقفه ، گذر زندگی و قید خیلی چیزارو زدن! 
اینو میدونم ، حالم خیلی خوبه ، جهان مال منه ، در لحظه زندگی میکنم ، من زامان هستم ولی برام زمان (وقت) مهم نیست ، دارم به جنگ پلیدی ها میرم .
 دارم به جنگ پلیدی ها میرم :
خودم با خودم 
آتیشم با خاکسترم
 زبانم با گفتارم 
روحم با چشمم 
این دریا خیلی عمیقه ، ساحل هم خیلی دوره 
خیلیا توی این مسیر میمیرن ولی اونی زنده میمونه و میرسه که شنا بلده! 
مهم نیست رسیدن !
 من توی چاه افتادم 
من بذر کاشتم 
هرکاری که کردم ازش لذت بردم 
خشم رو کنار زدم 
چشمامو بستم و 

خودمو پیدا کردم 

همخوان:

عوی ها عویَع 
من هنوز اصیل هستم ، در تاریخ ها بنویسید 
میچرخم و میرقصم ، سنت خودمو حفظ میکنم 
هنوز از گروهم مشورت میگیرم ، دشمنان رو تیکه تیکه میکنم! 
عوی ها عویَع 
من هنوزم اصیل هستم، در تاریخ ها بنویسید 
میچرخم و میرقصم، سنت خودمو حفظ میکنم 
هنوز از گروهم مشورت میگیرم ، دشمنانم رو تیکه تیکه میکنم!

Joy Lyrics - English Translation

Joy

[Verse 1]
I tightened my belt and wore my traditional Turkmen clothes
I got on my horse, and asked: Where do we go?
What do I do? I closed my eyes, and told myself:
It’s a good world
I rode my horse

The wind! Blow on my face, 
Come into my brain and cut off negative thoughts
The wind! Wish you keep blowing like this
Wish you made my wishes come true

The breath! Come in and come out again
Make me fresh
My horse! Ride faster, let the ground be taken apart!
Sweat comes down, my ears can’t hear
Fairies all around me, as if I’m in a dream
But I’m not asleep, although I’m not awake either
Whatever it was, the effect is gone now

If one has evil in them, it doesn’t matter if they’re covered in gold
Because one day the gold will fall off
I’ll keep going, I’ll keep going, I’ll keep going
The sun has entered the area with a hot scream

The stars has entered too, but they clap and laugh
The moon is like a record player shining on the sea
The clouds! It’s your turn to enter and make sound effects with your thunder

 [Chorus]
Owha, Owya!
I am still pure, write it down in history
I spin around and dance, preserve my traditions
I still consult my tribe, and rip apart my enemies

 [Verse 2]
I ride, even though the mirage is up ahead
My road is dark but I keep finding the light
The Northern star shows me the way however
I keep getting stuck on this road, thousands of times

Blood runs down my legs, the sun is up
My horse is tired and I’m more tired than my horse
Where am I going? I don’t know but I keep at it
No rest, no pauses, life goes on and many things are given up on

 I am aware of this, and I am completely fine
The world is mine, I live in the moment
I am called Zaman (time) but I don’t care about time
I am on my way to fight the evil
I’m on my way to fight the evil
Me myself and I
My fire with my ashes
My tongue with my talk
My soul with my eye
This sea is deep, and the shore is far
Many die on this path but the ones who swim can make it to the end

But it’s not important to make it there
I fell in a well
I planted seeds
I enjoyed everything I did
I put aside anger
And closed my eyes
And found myself

 [Chorus]
Owha, Owya!
I am still pure, write it down in history
I spin around and dance, preserve my traditions
I still consult my tribe, and rip apart my enemies